Monthly Archives: July 2013

Script Yardımı İle User Bilgilerini Alarak Outlook ta Vcard Oluşturma

Outlook ta imza olarak ekte Vcard yollamak isteyen şirketler için vcf oluşturma scripti. Bilgin Işık arkadaşıma katkılarından dolayı teşekkür ederim. Set oOutlook = CreateObject(“Outlook.Application”) Set oShell = CreateObject(“WScript.Shell”) v = Split(oOutlook.Version, “.”) outlook_Version = v(0) & “.” & v(1) path … Continue reading

Posted in Teknik | Tagged , , , , , , | Leave a comment