Script Yardımı ile Active Directory Kullanarak Outlook a İmza Ekleme

Bazı durumlarda şirket içerisinde herkese belirli formatta bir imza eklememiz gerekebilir. Bunu maalesef Excahnge Server üzerinden yapamıyoruz. Transport rule lar ile maillerin sonuna disclaimer eklenebiliyor ancak kullanıcıya özel bilgi ekleyemiyoruz.

Bunu yapmanın yolu VBscriptten geçiyor. Tabi bunuda kullanabilmeniz için Active Directory ortamında kişilerin bilgilerinin tam girilmiş olması gerekmekte.

Aşağıda ilgili kodu bulabilirsiniz ve kendinize göre düzenleyebilirsiniz.
Emeği geçen Bilgin Işık arkadaşıma da ayrıca teşekkür ederim..

 

On Error Resume Next
Set objSysInfo = CreateObject(“ADSystemInfo”)
strUser = objSysInfo.UserName 
Set objUser = GetObject(“LDAP://” & strUser) 
strName = objUser.FullName 
strTitle = objUser.Title 
strDepartment = objUser.Department 
strCompany = objUser.Company 
strPhone = objUser.telephoneNumber 
strStreet = objUser.streetAddress 
Set objWord = CreateObject(“Word.Application”) 
Set objDoc = objWord.Documents.Add() 
Set objSelection = objWord.Selection 
Set objEmailOptions = objWord.EmailOptions 
Set objSignatureObject=objEmailOptions.EmailSignature 
Set objSignatureEntries=objSignatureObject.EmailSignatureEntries 
Dim name,firstLetter,otherLetters,fname,sname 
name = strName 
arr = Split(name, ” “) 
firstLetter=UCase(Left(arr(0),1)) 
otherLetters=LCase(Right(arr(0),Len(arr(0))-1)) 
fname=firstLetter & otherLetters 
firstLetter=UCase(Left(arr(1),1)) 
otherLetters=LCase(Right(arr(1),Len(arr(1))-1)) 
sname=firstLetter & otherLetters 
name =fname & ” ” & sname 
With objSelection.ParagraphFormat 
.LeftIndent = CentimetersToPoints(0) 
.RightIndent = CentimetersToPoints(0) 
.SpaceBefore = 0 
.SpaceBeforeAuto = False 
.SpaceAfter = 0 
.SpaceAfterAuto = False 
.LineSpacingRule = wdLineSpaceMultiple 
.LineSpacing = LinesToPoints(1.15) 
.Alignment = wdAlignParagraphLeft 
.WidowControl = True 
.KeepWithNext = False 
.KeepTogether = False 
.PageBreakBefore = False 
.NoLineNumber = False 
.Hyphenation = True 
.FirstLineIndent = CentimetersToPoints(0) 
.OutlineLevel = wdOutlineLevelBodyText 
.CharacterUnitLeftIndent = 0 
.CharacterUnitRightIndent = 0 
.CharacterUnitFirstLineIndent = 0 
.LineUnitBefore = 0 
.LineUnitAfter = 0 
.MirrorIndents = False 
.TextboxTightWrap = wdTightNone
End With With objSelection 
.Font.Bold = True 
.TypeText name 
.TypeText vbCRLF 
.TypeText strTitle 
.TypeText vbCRLF 
.TypeText strDepartment & ” Department” 
.TypeText vbCRLF 
.TypeText vbCRLF 
.Font.Color = vbRed 
.TypeText strCompany 
.TypeText vbCRLF 
.Font.Bold = True 
.Font.Color = vbBlack 
.TypeText “Phone : ” 
.Font.Bold = False 
.TypeText strPhone 
.TypeText vbCRLF 
.Font.Bold = True 
.TypeText “Address : ” 
.Font.Bold = False 
.TypeText vbCRLF 
.TypeText strStreet 
End With 
Set objSelection = objDoc.Range()
IF(objSignatureEntries(“AD Signature”)) THEN
objSignatureEntries.Remove “AD Signature” END IF
objSignatureEntries.Add “AD Signature”, objSelection 
objSignatureObject.NewMessageSignature = “AD Signature” 
objSignatureObject.ReplyMessageSignature = “AD Signature” 
objDoc.Saved = True 
objWord.Quit

About Tansu Ekinci

Tansu Ekinci Biyografi 1980 yılının 24 Haziran’ ında Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde doğmuştur. İlk öğretimini Hamdihelvacıoğlu İlkokulu’nda Ortaokul ve Lise eğitimini Kırklareli Anadolu Lisesi’ nde tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksek Okulu İşletmeciliği tamamlamış ve ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ ne Dikey Geçiş Sınavı ile geçerek işletme bölümünü bitirmiştir. Eğitim hayatı boyunca bir hobi olarak orta okul son sınıfta başlayan bilgisayar merakı giderek profeyonelleşmiş ve bir yaşam biçimi haline gelmiştir. Bu sırada çeşitli tüzel kişilere hizmet sunmuş ve bunun sayesinde bilgi işlem sektörünü kendisine meslek olarak seçmiştir. Bu sırada aldığı işletme eğitiminin de kendisine ileride yöneticilik için her zaman faydalı olacağının farkında olmuş ve bu konuyada önem vermiştir. Askerliğini 2005 yılında Muğla İli Ula ilçesinde Kısa Dönem Jandarma Çavuş olarak başarı ile tamamladıktan sonra Profesyonel iş hayatına atılmış ve ilk olarak bir yazılım şirketinde Yazılım Destek Departmanında işe başlamış ve burada mevcut yazılımın kullanımı ile ilgili olarak kullanıcı desteği ve eğitimi vermiştir. Ardından Netron Corparate Solutions şirketine Sistem Mühendisi olarak girmiş buradan da Marm Assistance A.Ş.‘ne geçiş yapmıştır. Ardından bu görevinden ayrılmış ve Limango Ltd.Şti isimli şirkette aynı pozisyonda çalışmaktadır. ޞu anda halen Limango Ltd.Şti. ‘de Senior Microsoft Sistem Mühendisi olarak çalışmaktadır…
This entry was posted in Exchange Server 2003, Exchange Server 2007, Server 2003, Server 2008, Server Sistemleri, Teknik and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.